By Rooz Photography, gevestigd aan Hortensiastraat 72 2563 NV Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.byroozphotography.nl

Hortensiastraat 72

2563 NV Den Haag

0619306690

  

By Rooz Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

                                                                                                                                        

1. Het afhandelen van uw betaling

 Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres.

Grondslag: wettelijke verplichting

Bewaartermijn: 7 jaar (wettelijk vastgesteld voor de belastingdienst)

Manier van verkrijgen: contactformulier of direct


2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres.

Grondslag: uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar

Manier van verkrijgen: contactformulier of direct


3. Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens.

Grondslag: uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar

Manier van verkrijgen: contactformulier of direct


4. Klantbestand

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: 5 jaar

Manier van verkrijgen: contactformulier of direct


5. Testimonials en/of recensies

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: voornaam.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: 5 jaar

Manier van verkrijgen: contactformulier of direct

 

6.  Eventuele klachtenregeling

 Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

Grondslag: wettelijke verplichting

Bewaartermijn: 5 jaar

Manier van verkrijgen: contactformulier of direct

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via by.rooz.photography@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Foto's van klanten worden alleen op de website/portfolio geplaatst met expliciete toestemming van de klant zelf.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

By Rooz Photography neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van By Rooz Photography) tussen zit. By Rooz Photography gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-       Moneybird

-      Pixieset

-       Gmail

 

Delen van persoonsgegevens met derden

By Rooz Photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door By Rooz Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar by.rooz.photography@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

By Rooz Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

By Rooz Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via by.rooz.photography@gmail.com